Papilloma virus lo trasmette l uomo


Poziție sistematică cu bandă largă Conținutul În concluziile reuniunii sale din martieConsiliul European a subliniat cu precădere rolul fundamental pe care îl joacă telecomunicațiile și implementarea serviciilor de bandă largă în privința investițiilor, a creării de locuri de muncă și a relansării generale a economiei în UE. Prezenta recomandare, care trebuie înțeleasă în acest context, vizează promovarea investițiilor și a inovării eficace în materie de infrastructuri noi și optimizate, ținând cont în mod corespunzător de riscurile la care se expun întreprinderile investitoare și de necesitatea de a menține o concurență reală.

papilloma virus lo trasmette l uomo

Aceasta din urmă reprezintă un important motor al investițiilor pe parcursul timpului. Piețele poziție sistematică cu bandă largă în acest sens sunt piața cu ridicata a accesului la infrastructura de rețea piața 4 și piața cu ridicata a accesului de bandă largă piața 5.

papilloma virus lo trasmette l uomo

Coerența abordărilor în materie de reglementare adoptate de ANR-uri are o importanță fundamentală în ceea ce privește evitarea distorsiunilor pe piața unică și crearea certitudinii juridice pentru toate întreprinderile investitoare. Prin urmare, este oportun să se furnizeze orientări ANR-urilor, cu scopul de se a evita orice fel de divergențe inadecvate între abordările în papilloma virus lo trasmette l uomo de reglementare, permițând în același timp ANR-urilor să țină cont în mod corespunzător de circumstanțele naționale la elaborarea măsurile corective adecvate.

papilloma virus lo trasmette l uomo

Un set adecvat de măsuri corective impuse de o autoritate națională de reglementare trebuie să reflecte aplicarea proporțională a principiului scării investițiilor the ladder of investment principle.